A Zeno Media Station

Jacques-Obin Dorcy fèt nan vil Jeremi, yon jou ki te 20 Out nan lane 1988. Li fèt nan yon fanmi 5 pitit, li gen 4 frè avèk 1 sè, Papa’l rele Raphaël Edès Dorcy, Manman’m rele Jésus-la Clermont.

Jacques-Obin DORCY te koumanse fè etid primè l nan lekòl Saint-Jean Baptiste Sassier ak nan l’école nationale de Sassier, kek lane apre li desann Jeremi pou al kontinye etid primè a nan lekol Hortensius Merlet. Apre li fi soti nan klas 6èm ane, li antre nan Lycée Nord Alexis (LNA), ladan l li soti nan 7eme ane rive nan rive nan klas filo.
Apre l fin reysi nan egzamen klas filo, Jacques-Obin DORCY te oblije antre Potoprens. Gras ak anpil efò li rive antre nan Inivèsite leta peyi a, ladan l lap etidye Syans administrativ.

Li se yon jenn gason anpil moun apresye anpil, nan Jeremi e menm nan kaptial peyi a. Yon jèn Slammeur, chantè epi li konpoze plizyè dizèn mizik deja. Li gen abitid patisipe nan plizyè konkou deja (lokal e nasyonal).
Jacques-Obin fè anpil ekspeyans deja nan lavi l sou tout fòm, men li toujou kenbe tèt li byen wo, e li toujou jete tout vye lide ki te kapab lakoz li pèdi diyite li genyen kom moun.
Pi gwo eksperyans misye fè yo, se an lekol li fèl. Youn nan pi bon moman misye pase nan vil, se lè li e aprann ke paran l pral fèl kite Sassier pou l vin lekol nan vil Jeremi, e se la tou misye te pral jwenn plizyè okazyon pou devlope karyè atistik li.

Jacques-Obin Dorcy pat kache deklare nou ke: youn nan konkou li patisipe ki pap janm efase nan memwa l se youn te fèt o nivo nasyonal, lè sa se li menm ki te reprezante depatman Grandans lan nan stad Sylvio Cator.
Jacques Obin pat yon moun ki te two entèlijan nan lekol lèl te piti. Se youn nan rezon ki te pral fèl konnen anpil move moman nan lavil. Li te rive fè pliszyè klas pandan 2 fwa, men li pat janm dekouraje, li te toujou ap fè efò jiskaske li vini rive met fen ak etid klasik li nan Lycée Nord Alexis Jérémie. Se nan lane 2000, Jacques Obin Dorcy te pran desizyon poul antre legliz, e se a pati de moman sa Bondye te pral koumanse fè gwo mirak nan lavi l (Daprè li menm). Nap presize pou tout lektè nou yo ke Jacques Obin se manm l’eglise de Dieu Ki chita nan katye tou pre anba lavil la Berquier (Jeremie).

Articles Similaires  LE CONSEIL DE SÉCURITÉ PREND LA DÉCISION CHARNIÈRE DE FERMER LA MINUSTAH AU 15 OCTOBRE 2017 ET D’ÉTABLIR UNE NOUVELLE MISSION FOCALISÉE SUR L’ÉTAT DE DROIT

Nou sètan anpil moun ta renmen konen anpil koze sou karyè atistik Jacques Obin , men atik sa pap sifi, se pou sa nap mande pou’w kontinye swiv nou sou radio ak rezo sosyal yo pou w kapab konnen plis detay sou lavi li, chak fwa nou pral gen yon travay poun fè avek li. Nap fè w konnen ke misye chante depi lèl gen 14 zan, li pat koumanse ni nan rara, ni nan kòve, ni nan djaz. Jacques Obin te koumanse chante lakay li, bat tanbou ak bout bokit, bout mamit, e li te konn jwenn ankourajman zanmi l yo ki te toujou konn vin repete avek li. Nap raple w ke se lèl vin konvèti li koumnse chante nan legliz ( A pati de lane 2000).

Jacques Obin ap grandi jis li rive fini ak etid klasik yo, epi li pati pou potoprens . Li fèn konnen ke li pat janm anvi kite Jeremie , men li te oblije ale poul demare etid pwofesyonnel li, paske tout bagay yo santralize nan kapital peyi a. Li te tou pwofite okazyon an poul voye yon mesaj bay gouvènman an plas la pou ankouraje yo voye je sou depatman Grandans lan, gade tout sa ki posib pou ede ti jèn yo jwenn kote sifizan pou yo al aprann apre yo fin kite klas filo.
Yo toujou di chak moun kap viv dwe gen modèl, se sa ki pral pèmèt ou vin moun ou ta renmen ye a. Jacques Obin DORCY gen moun sa yo kom model: Pateur Ouston Lestin, Prof. Yvon Janvier, Jean Jean Roosvelt.
– Nan Pasteur Lestin, li remake anpil karateristik yon vrè lidè relijye dwe genyen.
– Nan Prof. Yvon Janvier, li remake yon latriye talan ak kapasite yon entèlektyèl, yon jounalis, yon reyalizatè dwe genyen.
– Jean Jean Roosvelt menm se chouchou a, Jacques Obin pranl kom modèl paske se yon nèg ki gen yon talan ki apresyab toupatou nan lemonn, li di nou chak fwa Jean Jean al chante yon kote, moun kote sa yo tou fè konesans ak sa Jeremi genyen kom valè. Jacques Obin aprann nou ke lap swiv tras Jean Jean, e li reve al fè valè Jeremi plizyè kote nan monn lan.
Jacques Obin, renmen fè lekti paske li fèn konnen majorite konesans yo se nan liv yo chita, e youn nan dènye liv misye tap li ki grave nan memwa l, Se yon liv M. DORLEANS ekri ki rele << Change-toi toi-même et change ton pays >>.

Articles Similaires  LE CONSEIL DE SÉCURITÉ PREND LA DÉCISION CHARNIÈRE DE FERMER LA MINUSTAH AU 15 OCTOBRE 2017 ET D’ÉTABLIR UNE NOUVELLE MISSION FOCALISÉE SUR L’ÉTAT DE DROIT

Jacques Obin pa fè politik, men li fèn konnen ke li paka inyore devwa li genyen yo antan ke sitwayen Ayisyen. li rekonèt ke chak jenn gason ak jenn fanm gen yon reponsablite nan devlopman peyi a, e li pwofite ankouraje jenès la pou yo enplike yo nan aktivite ki ka pèmèt Ayiti avanse.
Jacques Obin DORCY li menm, deja enplikel nan batay kap fèt en favè timoun ki ret kay moun, sa nou konn rele RESTAVEK yo, e objektif prensipal misye se rive redwi systèm sa nan pi piti nivo ki posib la.

Se la jodi a nap mete yon bout ak ribrik sa (KI MOUN LI YE). Nap di yon gwo mèsi avek Jacques Obin pou enterview a, nap di mèsi tout ekip la. e nap voye yon gwo kout chapou pou tout moun kap li atik sa, nap mande w pou patajel pi plis ou kabap. Se yon espas ki rezève pou tout moun, paske nou dwe konnen epi bay respè ak moun lan padan li vivan.

Konsèy nou: Nap ankouraje tout jenn gason ayisyen pran lavi yo an men, fixé bon jan objektif epi kenbe diyite yo.

Pou kontak ou ka ekri nou sou WattsApp nan nimewo sa yo +509 3826 6296 oubyen 3915 8602.

Mèsi anpil

⏩ N’hesitez pas de laisser un petit commentaire.

✅ Realiser par John Cadafy Noel & superviser par Pierre Fransein Lundy.

Open chat
1
Helle , comment on peut vous aider ?
Situé à Jérémie depuis 4 janvier 2016, JCOM Haïti est le seul média en ligne du département de la Grand'Anse. Nos équipes rapportent chaque jour l’abandon du département par les autorités, les multiples difficultés structurelles, de l’agriculture aux problèmes d’infrastructure, et conjoncturels. JCOM ouvre la Grand'Anse au reste du monde en rapportant les actualités politiques, sociales, culturelles, économiques et sportives.

Merci de nous contacter.

Website : jcomhaiti.com/

Suivez-nous sur Twitter, Instagram @jcomhaiti

Abonnez-vous à notre Channel YouTube :

https://www.youtube.com/c/JCOMHaiti

Contact: +509 34342038 jcomhaiti@gmail.com

Pas d’événement sans J-COM!!!