A Zeno Media Station

KRIK KRAK

KRIK KRAK, se yon novo ribrik JCOM pote pou ou. Ladanl nap prezante Istwa yon moun nan vil la (Pakou li ak eksperyans li).
Nap envite ou dekouvri premye pèsonalite sa.

KRIK KRAK.

Li fèt yon 13 desanm 1984 nan jérémi, li se yon jèn pasyone de medya, ki investi tan li ak enèji li nan milye sila e ki pote anpil chanjman nan sektè a.

Pakou li se yon egzanp ki enspire anpil lòt jèn nan kominote a, li travay di pou li reyalize anpil bagay nan sosyete a paske li te toujou reve gran tankou anpil lòt jen nan depatman an.

Li grandi Sentelèn, yon katye popilè nan vil Jeremi e li se 3ème pitit manman l. Li leve nan yon fanmi kote yo te aprann li tout prensip lavi a, se sa ki fè li vin moun li ye jounen jodia. Li te lekòl Nouvelle de L’amenais (kay madan Loulou), âpre sa li ale frères Paulin (Kay Frè) answit li ateri Lycée Nord Alexis poul te mete fen nan etid klasik li.

Men sa li rakonte nou : « Lè w te lekòl, ou te vle vin anpil bagay, tankou prèt, agwonòm, medsen ,injenyè ak lòt ankò, men sitiyasyon ekonomik paran ak lavi pat pèmèt mwen fè youn nan sa mwen te vle yo. Mwen te oblije al aprann enfòmatik yon bò ak gesyon ak administrasyon yon lòt kote ».

Men li Pa rete kanpe nan wout pou sa, avèk fèb mwayen li, li rive fè plizyè etid tankou: administrasyon, infomatik ak kominikasyon, pou kounyea li ap etidye Syans Jiridik.

Articles Similaires  L'interprète du célèbre tube Sa E Lan Boudaw arrêté à Duchity

Pakou li

Li se yon animatè radyo, li te komanse nan milye sa, nan lide pou li chanje fason moun te konn fe emisyon evanjelik nan epòk sa nan Radyo Jeremi. Konsa nan mwa Me 2006 sou Radyo Power Mix, li komanse fe yon emisyon kote lap pase mizik evanjelik epi aprann moun yo gen konesans sou bib yap itilize a, anpil moun te panse li son pastè oubyen yon moun kap etidye tewoloji nan epòk sa. Apre yon lane, li kite emisyon sa pou li te komanse anime Konpa avan li te kite Estasyon an.

An Mas 2008, li te pral kòmanse yon lòt chapit nan radio Xaragua, kote li pase 4 Tran ak 6 Mwa ap anime 2 emisyon ki se: compas magasine ak Feeling compas live. Li pat pran anpil tan pou li te vin direktè programasyon radyo sila nan menm ane li rantre a.
Prezans li nan radyo sila te pote anpil chanjman e sa te pèmet li reflechi sou fason radyo nan jeremi ap fonksyone.

Nan lane 2012 apre li kite Radyo xaragua poul al travay kòm Data nan Sant Sante Sentélèn nan, li te komanse travay sou projè radyo pa li. Pou sa li kreye yon paj Facebook ak Twitter sou non radyo Extension, san li potko wè mwayen pou reyalize projet sila. Avèk pasyon li fè yon Radyo anliy (Radyo Paw) pou plezi kèk fanatik li yo, men se pat koze a sa paske moun yo potko gen tout fasilite entenèt pou sa.

5 lane âpre depi lap karese projè sila, li rive ateri ak radyo Extension FM 101.9 jou ki te 18 dawout 2017 sou kadran an nan jeremi. « Mwen te toujou rêve feè yon radyo ki diferan nan jeremi. Mwen te toujou ap di: poukisa nan radyo Jeremi pa ka gen sal nouvel, pa ka gen emisyon kap fe deba, emisyon kap bay infomasyon kiltirel ak lòt ankò. Jounen jodia, programasyon Extension montre mwen ke mwen Pa pèdi wout mwen menm si gen anpil poum fè toujou, se pa san rezon slogan Extension se :Au-delà de vos écoutes ! Sa vle di sa wap tande a ale pi lwen ke sa. Nou son Lòt Radyo a.

Articles Similaires  Jérémie : un jeune garçon poignardé à mort

Satisfaksyon li

Satisfaksyon li se Fanmil, zanmi l ak kolaboratè li yo. Sitou 3 bèl pitit fi li gen yo ki toujou ap fè ke li kontan chak jou, san li pa bliye JCOM (Jérémie Communication) li fè an 2016 ansanm avèk Lundy Pierre Fransein nan lide pou nou mete atis ak vil jeremi yo an valè.

Youn nan pi gro kontantman li se JCOM, yon medya an liy ke li reyalize mete sou pye depi 4 lane, nan koze platefom medya an Ayiti sitou nan depatman grandans lan ki fe yon pakèt Bèl reyalizasyon pandan pakou li nan milye sila. « ide Extension an te la anvan JCOM men JCOM ateri anvan Extension e jiskaprezan se youn nan pi gro eskplwa mwen, pandan 4 lane tout moun nan peyi a dakò nou son referans e nou kredib, sa montre ke lide a te bon ,ekip la bon e li sou la chimen progrè a jiskela ».

Vi sosyal li

Nan kominote kote lap evolye li investi li anpil,se pou sa li toujou presan nan kelkeswa aktivite kap organize nan vil Jeremi e nan kek lòt provens nan depatman an.
Li bay encadreman li ak jèn nan nan katye kote li leve ki se sentelen, ansanm avèk kèk lòt jèn li te kreye yon gwoup kiltirèl sou non Reflet des Jeunes, ki te fe Bèl eko nan vil la, li patisipe nan òganize chak Vakans pi gro ak pi bèl chanpyonna depatman an ki se chanpyona bel lakou depi 4 lane nan Sentelèn.
Li fè pati COFGA (comité des festivités de la grand anse) ki òganize 2 gro kanaval nan vil Jeremi san èd leta, 2014 ak 2015.

Articles Similaires  Ils ont marqué 2021

Pou lavi li goumen pou li reyalize rev li yo, avek deteminasyon anpil travay ak disiplin li rive mete lavi l sou yon ray kote lap kontre ak siksel chak jou pi plis, li ap travay pou CARE Haïti depi 2015 e li se Komsiltan pou OFDA/USAID depi 2014.

Krik, Krak !

Non li se Ralph Simon, PDG Radyo Extension ak J-COM.

Lourdyanie Jean Phillipe.

Open chat
1
Helle , comment on peut vous aider ?
Situé à Jérémie depuis 4 janvier 2016, JCOM Haïti est le seul média en ligne du département de la Grand'Anse. Nos équipes rapportent chaque jour l’abandon du département par les autorités, les multiples difficultés structurelles, de l’agriculture aux problèmes d’infrastructure, et conjoncturels. JCOM ouvre la Grand'Anse au reste du monde en rapportant les actualités politiques, sociales, culturelles, économiques et sportives.

Merci de nous contacter.

Website : jcomhaiti.com/

Suivez-nous sur Twitter, Instagram @jcomhaiti

Abonnez-vous à notre Channel YouTube :

https://www.youtube.com/c/JCOMHaiti

Contact: +509 34342038 jcomhaiti@gmail.com

Pas d’événement sans J-COM!!!