A Zeno Media Station

Jodi a se denye dimanch lan mwa Me a, Jou sa pa bo lakay nou chwazil pou onore tout Maman ki lan kat kwen peyi Ayiti.

Ribrik Kwen diskrè ap pwofite jou spesyal sa pou li salye kouraj ak detèminasyon Manman yo e di yon bòn fèt a chak Manman.

E se lan sans sa ekip la te resevwa Judelande Michel, e li pat kache santimanl poul te fè ti koze ak nou e pale de li antanke manman ak lot eksperyans li fè.

1- Pale nou de Judelande?

Mwen rele Judelande Michel mwen gen 36 lane, mw se mounn Jeremi e mwen kite vil la apre mwen finn fè sètifika pou mwen te al kontinye ak fomasyon mwen lan kapital peyi a kise Potoprens.
Fini ak lekol klasik mwen antre lan inivèsite pou mwen etidye “Gestion des affaires”. mwen gen yon pitit fi ki ge 8 lane. Mwen renmen moun , mwen renmen ede, mwen renmen lavi …

Vwala se Judelande (Riiiiiii)

2- Judelande manajè ,Manman e dekoratris, eksplike nou kijan ou jere tach yo?

Map komanse ak Judelande Manman avan kote mond sa , ki se yon monde non negociable (Riiiiiiii) mwen gen yon agenda kote lè pou mwen al wè pitit mw pase tan avel sa se priyorite mwen…

Judelande pwomotè a se yon lot bagay (Judelande wap jwen devan yon bal mwen garanti ou se pa li wap wè kap jwe ak pitit li ni se pa menm nan wap wè si ou ta paret nan biznis li loll malgre se pa yon aktivite full time. Men ,se youn nan bagay mw fe ke mwen renmen et ki pa anpechem fè lot sam renmen yo, answit Judelande dekoratris la se vrè Judelande lan paske se pasyon mwen , se yon domen mwen viv pou li , mwen toujou ap update tèt mwen chak jou, et sak enteresan nan tou sa youn pa deranje lot …

Articles Similaires  Kwen Diskrè : Judeline Cenatus (Jayssie Queen)

3- Ban nou 2 rezon ki ta fè ou anvi kite Jeremi?

Erezman mwen pa janm gen anvi sa …..

4- Ou gen posiblite pou chanje 4 bagay nan pase ou, sa li tap ye e poukisa ?

Anyen !!! Paske moun mw ye jodi a se pasem kifè mwe li. Si mwen menm chanje youn ladan li gen kesyon mwen kwè mwen pap ka kontinye reponn .

5- ki 3 bagay ou ta renmen wè ki chanje Jeremi ?

  • Pou nou gen moun konpetan ki reprezante depatman nan tout sektè
  • Jèn yo sipoze Enplike yo plus nan yon seri aktivite, menm si mwen konsyan pou sa fèt yo dwe jwen bon jan ankadreman
  • Mantalite kek mounn…( menm le li eposib)

6- Pa gen evenman San Jcom, di nou sa ou panse de slogan sa

JCOM se je ak zorèy tout yon kominote yo pwouvel ak pwofesyonalis et kredibilite yo… Respè pou yo !

7- Premye fwa ou te twonpe menaj ou kijan sa te ye?

Mwen pat janm di mwen te twonpe menaj mw …. (Ah ah ah ah 😂)

8- Ki pi gwo defo ou?

Naive

9- Ou fyè de moun u ye a ?

300%

10- Ki pi gwo desepsyon ou pran nan vi ou ?

Mwen pa entèprete “desepsyon” menm jan ak tout mounn … Sa anpil mounn rele desepsyon an mw mwen pa relel konsa , si mwen tap bal yon nom mwen te ka plus relel “Booster” si sa te rive mwen pa tap fokis sou li paske mwen tap plis pranl pou mwen avanse sim ta bloke nan yon fason ou yon lot …

Articles Similaires  Kwen Diskrè Yasmine St Louis

11- Kijanw konprann lavi ?

Une lutte quotidienne! Et ti moman sa yo li chwazi ba ou a, fè le maximum sak pozitif ke ou kapab fè, et surtout pa janm sispan lite pou sa ou kwè…

12- Ki peyi ou ta renmen vizite ?

Dubaï , Chine ( pou fun , business)

13- Kisa ou tap fè si ou ta gen pou mouri nan 2 jou?

Mande Bondye padon pou sa li panse mwen fè ki rele peche yo… Achte yon biyè al we pitit mw.

14- Lè yon moun kritike ou, koman ou reyaji a sa?

Mwen pa gen mo pou mwen eksplike sa, mwen pa pèdi tan mwen sou sa moun di sou mw 🤷🏼‍

15- Ou gen ide remarye?

Mwen pa konnen … (riiiiii)

16- Lè ou an kolè ou prefere rete poukò ou oubyen ak moun?

Poukont mwen

17- Dènye fwa ou te kriye se te poukisa?

Yè , twop strès

18- Ki pi gwo pè ou genyen e poikisa?

Chita san mwen pap fè anyen …mw peur soufri pou minimòm nan …

19- Ki pi gwo aktivite sosyal ou fè déjà?

Pou mw menm, mwen gen 2 ofelina mwen ap sipotè janm kapab depi kèk ane …

20- Poze tèt ou yon kestyon e reponn li

ki kote lè ou ye ou santiw pi byen? R: Jeremi

21- Ki 2 bagay ou anvi fè men ou poko fè?

  • Ede maksimom timoun ki nan bezwen
  • Sote nan yon parachit (riiiiiiii)

22- Kijan de zanmi ou ye?

Mwen toujou dispoze , disponib pou zanmim ,sansib, mwen rennen pase tan ak zanmi mwen , men jou nou pa zanmi anko anyen ou pa enterese mwen …

Articles Similaires  Kwen Diskrè :Reginal Remarais

23- Ou ka fè 3 jou san telefon?

Riiiiiikk menm 3h (non)

24- Ou fenk touche yon moun ki pa zanmi ou relew li diw li gen yon ijans egzateman pou sòm ou gen nan menw lan ki ap reyakson ou?

Sanreflechi map ba lil …menm le moun nan pat zanmim .

25- Lè JCom te kontaktew ak ki santiman ou te pran sa?

Mwen te très perplexe, men mwen te très kontan an menm tan pou sipòte aktivite “JCOM” a travè entè aksyon ke nou genyen nan egzèsis kesyon-repons yo.

By Annie Star Naggaie Martine Boyer

Étudiante en psychologie et Odontologie.

Open chat
1
Helle , comment on peut vous aider ?
Situé à Jérémie depuis 4 janvier 2016, JCOM Haïti est le seul média en ligne du département de la Grand'Anse. Nos équipes rapportent chaque jour l’abandon du département par les autorités, les multiples difficultés structurelles, de l’agriculture aux problèmes d’infrastructure, et conjoncturels. JCOM ouvre la Grand'Anse au reste du monde en rapportant les actualités politiques, sociales, culturelles, économiques et sportives.

Merci de nous contacter.

Website : jcomhaiti.com/

Suivez-nous sur Twitter, Instagram @jcomhaiti

Abonnez-vous à notre Channel YouTube :

https://www.youtube.com/c/JCOMHaiti

Contact: +509 34342038 jcomhaiti@gmail.com

Pas d’événement sans J-COM!!!