Pa gen evenman
san JCOM

Bato Ameriken ap fouye lanmè vil Koray : Majistra ak Pechè yo ap bay eksplikasyon

Majistra ansanm ak plizyè responsab asosiyasyon pechè lan Koray demanti rimè kita fè kwè gen bato militè ameriken lan rad vil Koray. Daprè anpil moun bato sa yo ap fouye lanmè a ak gwo aparèy lan lide pou yo jwen gaz.

Alex Maxia, ki se majistra vil Koray, nou te kontakte lan telefon, di se pa vre ditou. « Enfòmasyon sa se pa vre ditou. Mwen te depeche yon ekip pechè pandan plizyè jou pou al verifye sa yap di a, nou pa jwen oken bato ameriken kap fouye lanmè a », deklarasyon Majistra ki tap repomn kesyon JCOM.

Yon lòt kote, Mesye Maxia rapòte, li monte sou mòn ki pi wo lan komin lan ak lonnvi li, pou li ka gade si se vre, li pa we anyen sou lanmè a. Pa gen oken bato ni militè Ameriken lan Koray.

Bo kote pal, Kechner Toussaint, kise direkte Radyo Vwa Peyizan Abriko ale lan menm sans ak Alex Maxia. « Pi souvan se bato touris ki konn sou lanmè Vil Abriko. Moun yo pa verifye anyen se fo enfòmasyon yap fè sikile » reponn jounalis Kechner Toussaint.

Pou kounyea, popilasyon Grandans lan ap tann yon enfòmasyon ofisyèl nan men otorite leta yo, swa pou demanti oubyen konfime, apre yon ankèt pi pouse sou koze sila.

REJOIGNEZ NOTRE NEWSLETTER
Et soyez averti chaque fois que nous publions un nouvel article de blog.