Pa gen evenman
san JCOM

Bèl Mache, premye aktivite avek 100% pwodiksyon nasyonal

Jou ki te 25 jen 2023 a, Oganizasyon Fanm Konbatan nan Gebo (OFKG) te fè premye sòti yo kote yo te pwofite bay yon latriye pwodwi lakay yon pakèt valè , pami yo te gen pwodwi atizanal tou . Yo te nonmen gwo pwogram sa : BEL MACHE.

Aktivite sa te fèt nan okazyon fèt papa yo. Se te yon fason tou pou yo montre ki kalite konbinezon ki gen ant gason ak fanm nan viv ansanm pandan ke yo chak ap jwe wòl pa yo nan fanmiy lan epi nan bay nannan yo ak entelijans yo nan itilize agrikilti a kòm yon gwo zam pou devlopman peyi a .

Pou yo montre enpotans « agrikilti » a tout bon vre, yon pakèt agrikiltè ki soti nan divès komin ak seksyon kominal te pwofite moman sila pou vin montre kalite bèl pwodiksyon yo genyen . Nan moman sa, yo montre yo vle fè plis toujou , men yo sèlman bezwen plis materyel ki ap ede pou sa.

Jounen jodia, Ayiti tonbe nan lis peyi ki gen plis grangou nan mond lan. Poutan, kèk lane ki pase nou te gen manje agogo.
Nan sans sa, kesyon kap poze yo, se : Kisa ki lakòz ? Moun yo la, tè yo toujou la, poukisa pwodiksyon nasyonal la ap degrengole chak jou pi plis ? Poukisa Leta pa bay agrikiltè yo plis mwayen ? Kesyon sa yo fè menm anpil moun ap mande tou, èske se yon politik pou fè’n esklav nan depann de kèk lòt peyi ?

REJOIGNEZ NOTRE NEWSLETTER
Et soyez averti chaque fois que nous publions un nouvel article de blog.